Home

Esther Verheul praktijk voor coaching en begeleiding is er voor het individuele kind, ouders, leerkrachten/ scholen. Werken met kinderen is altijd mijn passie geweest. Meer dan 18 jaar ben ik werkzaam geweest binnen het cluster 4 onderwijs (ZMOK). Daar heb ik met veel plezier lesgegeven aan kinderen met gedragsproblemen. Ik ben enthousiast kinderen te helpen hun kwaliteiten te (her)ontdekken zodat ze weten hoe ze bepaalde situaties zelf op kunnen lossen. Om kinderen beter te kunnen helpen tijdens dit proces heb ik besloten om de opleiding (post HBO) Kindercoach te gaan volgen, welke ik succesvol heb afgerond. In 2016 ben ik gestart met mijn eigen kindercoachpraktijk. Binnen mijn praktijk begeleid ik kinderen en/of ouders individueel. Als kindercoach bied ik ook ondersteuning binnen het onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs merkte ik dat kinderen, leerkrachten/ scholen vastliepen. Esther Verheul Praktijk voor coaching en begeleiding biedt hierin ondersteuning. Samen met de leerkracht/ school kijk ik wat de hulpvraag is en wat ik hierin kan betekenen.

Individuele coaching van het kind

Iedere ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig en gezond, maar soms hebben kinderen het even moeilijk. Ze hebben moeite met bepaalde situaties, zitten niet lekker in hun vel of zijn door omstandigheden uit hun evenwicht geraakt. Als kindercoach zijnde ga ik ervan uit dat de oplossing in het kind zit maar daar soms iemand nodig heeft dit te ontdekken. Ieder kind heeft, vaak onbewust, veel talenten en mogelijkheden. Wanneer een kind zich bewust is van zijn of haar kwaliteiten, leert het deze gericht in te zetten en zo problemen op te lossen. Kindercoaching is een laagdrempelige kortdurende begeleiding voor kinderen, waarbij ik  spelenderwijs en oplossingsgericht te werk ga.

Bij schoolse- en/of thuis gerelateerde problemen kan ik uw kind een steuntje in de rug geven, zodat het zelfstandig en zelfverzekerd verder kan.

Als kindercoach kan ik o.a. helpen bij:

 • (Faal)angst
 • Pestgedrag of gepest worden
 • Problemen met zelfbeeld of zelfvertrouwen
 • Moeite met het maken van vrienden 
 • Ongelukkig zijn/ piekeren
 • Weerbaarheid/ assertiever worden
 • Boosheid/ verdriet/ angst
 • Concentratieproblemen
 • Moeite met plannen
 • Ect.
 • (Faal)angst
 • Pestgedrag of gepest worden
 • Problemen met zelfbeeld of vertrouwen
 • Moeite met het maken van vrienden
 • Ongelukkig zijn/ piekeren
 • Weerbaarheid/ assertiever worden
 • Boosheid/ verdriet/ angst
 • Concentratieproblemen
 • Moeite met plannen
 • Etc.

Coaching en begeleiding voor ouders

Opvoeden is lang niet altijd even makkelijk. Hoe vaak sta je als ouder met je handen in het haar, weet je niet wat te doen of hoe je het moet oplossen. Soms begrijp je niet waarom je kind doet zoals hij/zij doet.

Als het thuis even niet lekker loopt zie je op een gegeven moment vaak alleen nog maar de negatieve dingen. Het is dan lastig om in oplossingen te denken.

Ik kan o.a. helpen bij de volgende situaties:

 • Je kind luistert slecht of niet
 • Je kind heeft een pittig temperament
 • Je kind heeft vaak driftbuien of koppig opstandig gedrag
 • Je kind vraagt veel aandacht
 • Je kind is vaak boos
 • Je vind het lastig om grenzen te stellen en/of consequent te zijn
 • Je vind het lastig om structuur in het gezin te krijgen

Als de ouder verandert, veranderd het kind mee.

Ik kan o.a. helpen bij de volgende situaties:

 • Je kind luistert slecht of niet
 • Je kind heeft een pittig temperament
 • Je kind heeft vaak driftbuien of koppig opstandig gedrag
 • Je kind vraagt veel aandacht
 • Je kind is vaak boos
 • Je vind het lastig om grenzen te stellen en/ of consequent te zijn
 • Je vind het lastig om structuur in het gezin te krijgen

Als de ouder verandert, verandert het kind mee.

Coaching en begeleiding voor leerkrachten/scholen

Met de komst van passend onderwijs blijven kinderen met zorggedrag langer binnen het reguliere onderwijs. Leerlingen lopen vast in hun ontwikkeling en/of leerproces. Dit vraagt veel van leerlingen maar ook zeker voor leerkrachten/school.

Als kindercoach, en leerkracht met expertise leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen, kan ik leerkrachten en scholen ondersteuning bieden.

De hulpvraag kan inhouden dat een leerling extra individuele ondersteuning nodig heeft die de leerkracht in de klas niet kan bieden. Dit kan op didactisch, pedagogisch of sociaal emotioneel gebied zijn. Ik ben ervaren in het werken met leerlingen met onder andere faalangst, autisme, ADD, ADHA, hechtingsstoornis en angststoornis

De begeleiding bestaat onder andere uit oplossingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning. Dit kan plaatsvinden in de klas of buiten de klas, daar waar de behoefte ligt.

Rots en water

Esther Verheul Praktijk voor coaching en begeleiding geeft Rots en Water training aan kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar. Rots en Water is een psycho – fysieke weerbaarheidstraining.

Rots staat voor kracht en onverzettelijkheid, is naar binnen gericht en betekent niks aantrekken van de ander: weten waar je voor staat en dat ook doen.

Water staat voor vriendschap, respect en communicatie, is gericht naar buiten en betekent samenwerken met andere mensen.

Tijdens de cursus voelen kinderen waar hun grens ligt. En dit voelen, diep van binnen, of iets klopt of niet klopt, daar gaat het uiteindelijk om, dat is de enige constante factor. Daar zit ook de weerbaarheid, bij het op je zelf durven te vertrouwen.

Lichaamsbewustzijn is zelfbewustzijn is zelfvertrouwen.

Voor wie is de training bedoeld?

Rots en Water training is bedoeld voor kinderen die:

-Beter voor zichzelf op willen komen

-Stevig in hun schoenen willen staan

-Meer zelfvertrouwen willen hebben

Tijdens de training leert het kind:

-Bewuste keuzes maken

-Zijn/haar grenzen aan te geven

-Andermans grenzen te accepteren/ respecteren.

-Om stevig in zijn/haar schoenen te staan

-De focus en aandacht bij zichzelf te houden

-Leren omgaan met conflicten

Beelddenken 'Ik leer anders'

Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’. Direct resultaat.

Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijze want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op ‘foute’ wijze krijgen aangeboden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

 

Direct resultaat. De leerling kan tijdens de eerste sessie direct vertellen of deze leermethode voor hem of haar werkt. Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Deze leermethode is bewezen effectief. Op de site www.ikleeranders.nl staan ‘Verhalen uit de praktijk’ van ouders en leerlingen.

Training basisschool ’Ik leer anders’ leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op vakken
als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz.

Inhoud training (± 4 tot 6 sessies):

Doelstellingen vooraf bespreken.

Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.

Basisinformatie leren via beelddenken:

-informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)

-alfabet en woorden (dictee)

-cijferveld, tafels en automatiseren van sommen

-klokkijken

Voor meer informatie www.ikleeranders.nl

Tarieven

Individuele coaching kind en of ouder
Kennismakinsgesprek                                              : Gratis (30 minuten)
Coachtraject (per sessie 1 uur)                              : € 55,00

Coaching en begeleiding scholen                          : Prijs op aanvraag

Rots en Water Training                                         
Inclusief werkboek
Voor de start van een nieuwe training
Informatie avond voor ouders

Training ‘Ik leer anders’                                          : € 229,00
Inhoud training 4 sessies van een uur
(inclusief werkboek € 39,00 voor thuisstudie)
Optioneel online trainer                                            : € 39,00

Deze bedragen zijn inclusief 21% BTW

Na ieder gesprek en coachsessie ontvangt u per e-mail een factuur. Voor scholen wordt gefactureerd in overleg. Wilt u hierbij uw naam en factuurnummer vermelden.
Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt het volledige bedrag  in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden
Op alle contacturen zijn de algemene voorwaarden van Esther Verheul praktijk voor coaching en begeleiding van toepassing

Individuele coaching kind en of ouder
Kennismakingsgesprek: Gratis (30 minuten)
Coachtraject (per sessie 1 uur): € 55,00

Coaching en begeleiding scholen (prijs op aanvraag)

Rots en Water Training
Inclusief werkboek
Voor de start van een nieuwe training
Informatie avond voor ouders

Training ‘Ik leer anders’ : € 229,00
Inhoud training 4 sessies van een uur
(inclusief werkboek € 39,00 voor thuisstudie)
Optioneel online trainer    : € 39,00

Deze bedragen zijn inclusief 21% BTW

Na ieder gesprek en coachsessie ontvangt u per e-mail een factuur. Voor scholen wordt gefactureerd in overleg. Wilt u hierbij uw naam en factuurnummer vermelden.
Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt het volledige bedrag  in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden
Op alle contacturen zijn de algemene voorwaarden van Esther Verheul praktijk voor coaching en begeleiding van toepassing.

Contact & vragenformulier

Esther Verheul
Mars 11
6922 LV Duiven
06-53968844
info@estherverheul.nl